Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

MENÜSKÜS YIRTIKLARI

Prof.Dr. Önder Kılıçoğlu 0532 286 28 82

 

menisküs cerrahisi

 

MENİSKÜS: DİZİNİZDEKİ ŞOK EMİCİSİ

Dizler vücudunuzda bulunan eşsiz yapı taşlarından biridir. Onlar olmaksızın ne top oynayabiliriz, ne çocuğumuzu kucaklamak için eğilebiliriz, ne de arabamıza binebiliriz. Dizlerimizin yaşam içindeki yükü ve rolü oldukça önemlidir. Menisküsleriniz ise diz ekleminizin içerisinde bulunan kıkırdak yapıdaki yastıkçıklardır, üzerlerine binen yükleri ve şokları emerler. Ancak şiddetli yük ve ani şoklar bu emici yastıkçıkları her an zedeleyip, yırtılmalarına neden olabilir. Günümüzde menisküs yırtıkları etkin bir şekilde cerrahi yöntemler ve rehabilitasyon programları ile onarılmaktadır.


MENİSKÜS YIRTIĞIMenisküs yırtığı genellikle spor esnasında ayağın yerde sabit kal dizin dönmesi sonucunda meydana gelir. Menisküs yırtığı sonucunda-eklem içindeki birbirne bakan yüzeyler arasında bir uyumsuzluk ve düzensizlik gelişir. Bu ise eklem içinde sıkışmaya; iritasyona ve elbette akabinde gelişen ağrılara ve şişmeye yol açar. Genellikle hastayı doktora götüren geçmeyen ağrıları ve diz hareketlerinde zorlanmalar olur. Menisküs yırtıkları tedavi edilmezse ileri eklem içinde hasarlanmalar ve hatta kireçlenmeye kadar varabilecek sonuçlar doğurabilir.HASARIM ONARIMI
Menisküs yırtığı bir makinenin dişlileri arasında oluşmuş bir çapaklanmayı andırır. Yırtık doku orada olduğu sürece, irritasyona neden olacaktır. Ortopedistinizin koyacağı erken teşhis, bir an önce hasarın onarılmasını ve ekleminizin yeniden sağlığına kavuşmasını sağlar. Menisküs cerrahisi sonucunda menisküs yırtığı ve hasarlı kıkırdak onarılmış olur. Cerrahi sonrası uygulanacak rehabilitasyon da iyileşmeyi hızlandıracaktır.

 

menisküs

Dizinizi yakından tanımak neden cerrahi müdehaleye gereksinim duyulduğu konusunda sizi aydınlatacaktır. Diz ekleminin karmaşık bir yapıs vardır. Esneme kuvvetlerine karşı diz az da olsa kendi ekseri üzerindedönebilir. Diz hareketleri esnasında eklem bütünlüğünü sağlayan yapıların en önde geleni menisküslerdir.

diz yaralanması

Ani Menisküs Sakatlanması: Ayağınız yere sabit basarken dizinizin kendi uzun ekseni üzerinde dönmesi menisküs yırtığına sebep olabilir. "Kova Sapı Yırtığı" olarak adlandırılan yırtık tipi en sık rastlanan lezyonlardan biridir. Genellikle spor sakatlıklarındaki yırtılma tipidir.

Uzun Vadeli Yıpranma ve Yırtılmalar: Zaman içinde menisküslerin canlılığını yitirmesi sonucunda üzerine binen yüklere direnç gösterememesi ve hasar görmesi ile oluşan yırtılmalardır. Genellikle ileri yaşta ortaya çıkar.

SAĞLIKLI MENİSKÜS Menisküsler yarım ay şeklindeki kıkırdak yapılardır. Bir dizde iç yan ve dış yan olmak üzere bir çift menisküs bulunur. Bu menisküslerin kanlanması dış yüzlerinden gerçekleşir. Menisküsler dize binen şokları emerek eklem kıkırdağını korurlar. Ayrıca, diz hareketlerinde eklem stabilizasyonunu sağlarlar.

MENİSKÜS YIRTIKLARI İster ani, ister uzun vadeli yırtılmalar olsun sonuç olarak menisküsler ciddi hasar görmüş olurlar. Bu yırtıklar birden fazla olabilir. Hasarın menisküsün hangi bölgesinde geliştiği ise doktorunuzun ne tip cerrahi teknik uygulayacağını belirler. Bu yırtılmalar tedavi edilmezse ileride ciddi diz problemlerine yol açabilir.

 

ORTOPEDİK DEĞERLENDİRME

Dizinizdeki sakatlığın nedenini en iyi araştırmanın yolu ortopedik yaklaşım ve muayenedir. Ortopedistiniz size rahatsılıgmız hakkında sorular yöneltecek ve diziniz üzerinde çeşitli fizik muayeneler uygulayacaktır. Ayrıca, sizden isteyeceği ek birkaç tetkik ile teşhise gitmeye çalışacaktır.

TIBBİ ÖYKÜ
Doktorunuz size şikayetleriniz, daha önce geçirmiş olabileceğiniz diz rahatsızlıkları hakkında sorular soracaktır. Bunlar genelde, ağrının dizdeki kaynağını, şikayetlerin ne süreyle devam ettiğini, semptomların neye bağlı olarak geliştiğini araştıran nitelikte sorular olacaktır.

FİZİK MUAYENE
Fizik muayenede amaç problemli bölgenin kesin olarak belirlenmesidir. Doktorunuz fizik muayene sırasında dizinizi hareket ettirecek, belli muayene yöntemleri uygulayarak dizinizdeki ağrıyı, hassasiyeti, hareket kısıtlığını, hareket sırasında ortaya çıkabilecek sesleri tanımlamaya çalışacaktır.

TANI TESTLERİ
Teşhisi kesinleştirmek ya da ek başka yaralanmaların gözden kaçırılmamasına yönelik olarak yapılacak testlerdir. MRI, yumuşak doku yaralanmalarını, röntgen, kemik yapıdaki kırık ve çatlakları, artrografi ise bölgeye boya zerkedilerek yaralanmanın sınırlarını belirlemeye yönelik olarak baş vurulan tanı yöntemleridir.

 

 

 

Size uygulanacak cerrahi yöntemin seçimi menisküsünüzdeki yırtığıntipine göreve lokalizasyonuna görebelirlenecektir. Doktorunuz artroskopik cerrahi ile dizinize küçük delikler açacaktır. Böylece diz ekleminizin içinden görüntü alınacak ve bu yolla cerrahi işlem gerçekleştirilecektir. Bu genellikle, ayaktan geçirilebilecek bir cerrahidir; dolayısıyla hasta aynı gün taburcu edilebilecektir. İşlem lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilir.


 

 

 

RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR
Bütün cerrahi operasyonlarda olduğu gibi menisküs cerrahisinde de bazı riskler vardır.
Bunlar enfeksiyon, damar ve sinir yaralanması gibi komplikasyonlar olabilir. Aynı zamanda, onarılmış olan menisküsün ileri tekrar yırtılması riski de söz konusu olabilir.

cerrahİ öncesinde yapılması gerekenler:

  1. Ameliyattan önceki gece yansından sonra hiçbir şey yiyip içmeyiniz.
  2. Ameliyat sonrası sizi evinize ulaştırabilecek bir araç ayarlayınız
  3. Rahat elbiseler giyiniz.
  4. Ameliyata gideceğiniz gün, o güne kadar çekilmiş bütün röntgenlerinizi ve diğer raporlarınızı yanıınızda bulundurunuz.

 

ONARIM Mümkün olduğu sürece cerrahınız menisküsünüzdeki hasarı onanarak diz eklemine binen yükleri ve şokları emebilecek menisküsler yaratmaya çalışacaktır. Bu tip cerrahi ancak yırtık, menisküslerin beslenme yani kanlanma bölgesinden gerçekleştiyse uygulanabilir. Yırtılmış parçalar, birbiri karşısına getirilerek özel menisküs dikiş materyalleriyle dikilir. Böylece kanlanma yeniden sağlanarak diz eski sağlığına kavuşturulur.

ÇIKARTMA İŞLEMİ Eğer onarım gerçekleştirilemiyorsa, doktorunuz yırtık olan menisküs parçasını çıkartabilir. Bu çıkartılan menisküs parçasının eklem içindeki taşıma ve emme görevini eklem kıkırdağı üstlenecektir.

CERRAHİ SONRASI Cerrahi sonrası hasta kendine geldiğinde artık koltuk değneklerinin yardımıyla evine taburcu olmaya hazırlanabilir. Diziniz alçıya alınacaktır. Eğer menisküsünüz onarıldıysa, dizinize destek olarak koaptör kullanabilirsiniz.

 

Rehabilitasyon Süreci


Rehabilitasyon sürecinin gereklerini yerine getirdiğiniz sürece cerrahiden çok daha verimli sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Rehabilitasyon dizdeki iyileşmeyi hızlandırarak dizinizin eski sağlığına kavuşmasını sağlayacaktır. Kendinizi doktorunuz ve fizik tedavi uzmanınızdan oluşam birtakımın parçası olarak görünüz. Evinize dödüğünüz andan itibaren iyileşme süreciniz başlayacak ve fizik tedavi hareketleriyle daha da ivme kazanacaktır.

 

 

EVDE İSTİRAHAT Ağrıyı ve şişmeyi engellemek için yatay pozisyondayken dizinizi göğüs hizasından yukarıda bir yerde dinlendirin. Dizinize yüklenmekten kaçınmak için koltuk değnekleriyle hareket etmeye çalışın. Günde iki üç kez 15 ila 30 dakika boyunca dizinize buz uygulayın. Doktorunuz ağrı için ağrı kesici ya da anti-enflamatuar önerebilir. Enfeksiyonu önlemek için, dizinize buz uygularken ya da duş alırken dikiş yaralarının üzerini plastik bir poşetle örtün. Doktorunuz ya da fizik tedavi uzmanınızın önerdiği egzersizleri yavaş yavaş uygulamaya başlayın.

CERRAHİ SONRASI MUAYENE Bu muayeneler, doktorunuzun dizinizdeki ilerlemeyi ya da enfeksiyon gibi oluşabilecek herhangi bir komplikasyonu takip etmesini sağlayacaktır. Doktorunuz aynı zamanda pansumanınızı değiştirecek ve fizik tedavi önerecektir.


DOKTORUNUZU ARAYINIZ Ateşlenme, titreme, sıvı akıntısı gibi semptomlarla karşılaştığınız zaman hemen doktorunuzu arayınız.

FİZİK TEDAVİ Cerrahiyi takip eden birkaç gün içinde egzersiz programına ya da evde veya herhangi bir klinikte uygulanacak fizik tedavi programına başlayabilirsiniz. Fizik tedavi uzmanının rehberliğinde uygulanacak fizik tedavi hareketleriyle diziniz normal fonksiyonlarına kavuşacaktır.

HEDEFİNİZ Fizik tedaviniz, normalde sürdürmeniz gereken günlük aktivitelerinize göre şekillenecektir. Fizik tedavinizin ana hedefi, ağrıyı ve şişmeyi azaltmak olduğu kadar, dizinizin hareket açıklığını, gücünü ve esnekliğini yeniden kazanmasını sağlamaktır.

PROGRAMINIZ Egzersiz programının yoğunluğu ve kısıtlamaları dîzinizdeki yırtığın, cerrahinin tipine ve hedeflerinize bağlıdır. Eğer bir sporcuysanız, rehabilitasyon programının sonlarına doğru terapistiniz sizi sportif aktivitelerinize geri döndürebilecek şekilde hareketlerinizi yönlendirecektir.

HAREKET AÇIKLIĞI Fizik tedavi uzmanınız dizinizin hareket açıklığını ölçmek için bir alet kullanacaktır. Dizinizde oluşabilecek katılaşmayı önlemek ve dizinizin normal hareket açıklığına kavuşması için doktorunuz egzersiz hareketleri yapmanızı önerecektir. Hareketler ilk başta dizinizi bir miktar zorlayacak olsa bile, sonuç olarak dizinizi hareket ettirerek ekleminizi rahatlatmış olacaksınız.

GÜÇ Diz kaslarınızın güçlenmesini sağlayacak egzersiz hareketleri dizinizin tekrar yaralanmasını önleyerek dizinize sağlık ve denge kazandıracaktır.

ESNEKLİK Dizlerinizi gergin tutmak dizinize esneklik kazandırarak daha rahat hareket ettirmenizi sağlayacaktır. Dizinizi yavaşça esnettiğinizde kaslarda hafif bir çekilme hissedebilirsiniz, ancak ağrı duymayacaksınız.

Ağrıya neden olabilecek egzersizleri hemen durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz.

 

Menisküs yaralanmasının verdiği ağrı ve rahatsızlık dayanılmayacak boyutlara kadar tırmanabilir. Ancak tıbbi müdahaleler sonucunda tüm bu dertlerden kurtulabilirsiniz. Ortopedik cerrahi ve rehabilitasyon süreci sonunda menisküs yırtığı tamamen iyileşecek, böylece eskiden sürdüğünüz aktif yaşam tarzına tamamen geri dönebileceksiniz.

 

SIK GÖRÜLEN DİZ PROBLEMLERİ

Menisküs Yırtığı:

Ani dönüşler ve tekrarlayan çömelmeler sonucu Menisküsler yırtılabilir. Bu dizin&de ağrıya yada şişliğe
neden olur. Diziniz kilitlenebilir. Menisküs Yırtığınız, yerine ve tipine bağlı olarak kesilip çıkarılabilir yada dikilebilir. Menisküsün iç kısım yırtıkları genellikle çıkarılırlar. Kenar yırtıkları ise tamir edilebilir. Çünkü bu kısımda iyileşme için yeterli kan dolaşımı mevcuttur.

Bağ Yırtıkları:
Düşme, ani dönüş yada direk darbe sonrası Ön Çapraz Bağ yırtılabilir.Yırtık sonrası ağrı gelişebilir. Dizde bir güvensizlik ve boşalma hissi gelişebilir.

Zedelenen Ön Çapraz bağ tamir edilmelidir. Bu zedelenen dokunun sağlıklı ve kuvvetli bir doku ile değiştirilmesi ile olur. Genellikle Patellar yada Hamstring tendonu kullanılır. Ameliyatın başarılı olabilmesi için mutlaka ameliyat sonrasında yoğun bir fizik tedavi protokolü uygulanmalıdır.

Kıkırdak Zedelenmeleri:
Yaşlanma ile ya da travma sonrasında eklem kıkırdağı harap olabilir. Bir parça kıkırdak koparak ekleme düşebilir. (Eklem Faresi) Kıkırdaktaki zedelenme dizde sertlik, hareket kısıtlılığı ve ağrıya neden olur.

Lokalize kıkırdak lezyonlarında eğer Kıkırdak tamam en parçalanmış ise alttaki kemik dokusu ortaya konur ve kıkırdak büyümesini uyarmak için kemikte, birçok delik açılarak bölgenin kanlanması sağlanıre(mikrokjrık) Hasta genç ise bu harap olan kıkırdak kısımlarına, kıkırdak nakli yapılır, (mozaik piasti) Eğer eklem faresi ve diğer ölü dokular mevcutsa bunlar çıkarılır.Patella (Diz Kapağı) Problemi: Yaşlanma, aşırı yüklenme yada direkt darbe sonrası Diz kapağı kemiği altındaki kıkırdak zedelenir ve eklem hareketleri kısıtlanır.Tedavi yapısal problemler olup olmadığına göre değişir. Diz kapağı kemiği kenara kayıyorsa, tekrar eski yerine getirmek için yandaki bantlar  kesilir  ve serbestleştirilir. (gevşetme)

 

ARTROSKOPİ SONRASİ

Artroskopi sonrası bütün zamanınızı iyileşmek için harcamalısınız.Artroskopi ufak birkaç insizyondan yapılır ve çok ufak bir iz ve ağrıya neden olur.Açık ameliyata nazaran hızlı bir iyileşme gözlenir

.

Ayrılma Odası
Artroskopi sonrası dizinize sadece bandaj uygulanır ve diz kısmı düz vaziyette bacağınız hafif yükseltilir. Buz paketleri ağrıyı ve şişliği azaltmakta yardımcıdır.Ağrınız için gerekli ilaç ağızdan verilecektir. Hemşire, tansiyon ve nabız kontrolü yapar.Tamamen kendinize geldikten sonra ağızdan hafif sulu gıda alıp, evinize gitmenize yardımcı olur.

 

Artroskopiden 3-4 saat sonra evinize gidebilirsiniz. Anesteziden dolayı hafif uyku hali olabileceği için araba kullanmanız uygun olmayacaktır. Hastaneyi terk etmeden önce evde yapılacak olanları, kontrol zamanını ve varsa alacağınız ilaçlan cerrahınızdan öğrenin.
Evde ilk gün dizinizi yükseltin, egzersizlerinizi yapınız. Üçüncü gün kontrole gideceksiniz. Eğer kanamanız, şiddetli ağrınız, ateşiniz ve ayakta uyuşukluk varsa hemen doktorunuzu arayınız.


Ayağınızı yükselterek şişliği ve ağrıyı azaltabilirsiniz. Buz tatbiki ve istirahat size yardımcıdır.Artroskopiden sonra ilk 3 gün, günde 3-4 kez 20-30 dakika buz tatbiki yapılır. Adalelerinizin ameliyat sonrası biran önce kuvvetlenmesi için hemen egzersizlere başlanmalıdır.Verilen egzersizleri yapıp, ilk 3 gün mümkün olduğu kadar istirahat ediniz.
Durumunuza göre size bir fizyoterapist önerilebilir. Banyo yaparken plastik torba ile dizinizi korumanız gereklidir.

 


Uyluk önyüzdeki kasınızı (kuatriseps) geriniz ve dizinizi yere doğru basınız. 5-10 sn tutun gevşeyin. Saat başı 20 kere yapın.

 


Bacağınızı 20-30 cm kaldırın ve 5 sn tutun.Yavaşça yere indirin. Günde 3 kez 20 kere yapın.
Dizinizi bükün ve topuğunuzu kalçaya doğru çekiniz. 5 sn tutun. Geri doğru kaydırın. Günde 3 kez 20'şer kere
yapın.

 İletişim Bilgileri

Gsm: 0537 573 33 11 Fax:212 635 08 40

Tüm Hakları suBRosa A.Ş' ye Aittir.